Trainingsdagen 2021

Trainingsdagen 2022

In geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder te verstaan zaaldata, bestaat voor de leden  geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld. Waar mogelijk zal BBTvolleybalschool zorgdragen voor vervangende zaaldata. Het risico van aanwezigheid bij vervangende zaaldata ligt bij de leden.

T-Kwadraat

Trainers