top of page

Trainingsdagen 2023
 

Trainingsdagen 2024

In geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder te verstaan zaaldata, bestaat voor de leden  geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld. Waar mogelijk zal BBTvolleybalschool zorgdragen voor vervangende zaaldata. Het risico van aanwezigheid bij vervangende zaaldata ligt bij de leden.

bottom of page